Share |

Mentorointi

Mentoroinnilla välitetään kokemuksellista ja ns. hiljaista tietoa. Tavoitteena on, että mentoroitava kasvaa yksilönä, saa uusia näkökulmia ja tukea työhönsä.

Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle.

Nestori toimii mentorina ja tekee siitä sopimuksen asiakkaan kanssa. Sopimuksessa sovitaan mentoroinnin tavoitteista ja aikataulusta.

Mentori ja asiakas muodostavat työparin. Osaava, arvostettu ja kokenut mentori auttaa asiakastaan käsittelemään asioita monipuolisesti ja tekemään päätöksiä itsenäisesti.

Käsiteltävät asiat ovat asiakkaan tarpeista lähteviä ja niitä ovat esimerkiksi omat
kehitystarpeet, henkilöstön johtaminen sekä liiketoimintaan liittyvät kysymykset.

Keskustelut aktorin kanssa antavat paljon myös mentorille: uutta tietoa, tuoreita ideoita sekä virikkeitä itsensä ja työyhteisönsä kehittämiseen.

Mentoreina toimivat Nestorit pysyvät näin ajan tasalla ja verkostoituvat.