Share |

Asiantuntijapalvelut - NestorAdvisors

  • Nestorit määrittävät yhdessä yritysjohdon kanssa ongelma-alueen
  • Yritysjohto valitsee yhdessä Nestoreiden kanssa kokemukseltaan sopivan henkilön asiantuntijatehtävään
  • Nestori ja yritys sopivat tehtävästä ja tekevät siitä toimeksiantosopimuksen, joka on rajattu ja aikataulutettu
  • Toimeksiantoon vaadittava osaaminen ja kokemus löytyy NestorAdvisors jäsenistä

NestorAdvisors jäsenten cv:t päivitetään vastaamaan henkilötietolaissa (523/1999) kirjattuja vaatimuksia.

Barsk Jaakko
Issakainen Markku
Jutila Kirsti
Karjalainen Pentti
Kielenniva Jorma
Kivipuro Risto
Kumlin Magnus
Kuusivuori Jarmo
Laatikainen Timo 
Lautsuo Pyry
Novaky Mikael
Ojanperä Heikki
Peltonen Jukka
Pirinen Pekka
Pontela Risto
Rautee Martti
Ritvala Jyrki
Turtiainen Vesa
Tähkä Vladimir
Uitto Seppo
Vuorinen Jukka-Pekka
Äijälä Ilari